आमच्या शाखा

मुख्य कार्यालय

उषाकिरण कॉम्प्लेक्स ,बार्शी रोड, लातूर - ४१३५१२
मुख्य कार्यकारी अधिकारी - श्री.कापसे शाम आर.
मोबाईल क्र.- 9881364572     
     

मुख्य शाखा

बार्शी रोड, लातूर
उषाकिरण कॉम्प्लेक्स ,बार्शी रोड, लातूर - ४१३५१२
शाखा व्यवस्थापक - श्री. कातळे तुषार व्ही.
मोबाईल क्र.- 9421318835

लातूर शाखा

कव्हा रोड, लातूर शाखा
पत्तेवार बिल्डिंग, संजीवन हॉस्पिटल कॉर्नर,
कव्हा रोड, बसवेश्वर चौक, लातूर - ४१३५१२
शाखा व्यवस्थापक - श्री. बिराजदार राम एम.
मोबाईल क्र.- 9518980500

औसा शाखा

गणेश नगर औसा, तालुका औसा,
जिल्हा लातूर ४१३५२०
मोबाईल क्र.-